Branża budowlana istnieje właśnie dzięki inwestorom

127Branża budowlana istnieje właśnie dzięki inwestorom, zarówno tym największym jak i mniejszym, ich brak w przeszłości spowodował załamanie rynku a nawet nadejście kryzysu, który pozostawił swoje piętno a przez niektóre firmy odczuwalny jest do dziś. Oczywiście najwięksi inwestorzy na rynku, mają jedno zasadnicze zadanie zrealizować usługę budowlaną najczęściej powiązaną z powstaniem obiektu lub rozbudową już istniejącej infrastruktury. Niejednokrotnie mówi się, iż właśnie dla nich działają dużo mniejsze firmy najczęściej jako podwykonawcy, niekiedy inwestorami w branży budowlanej nazywa się ogromne koncerny jakie posiadają po swojej stronie nader ważną rzecz a mianowicie kapitał obrotowy. Pewnie, iż istnieją także mniejsi inwestorzy czyli wszyscy ci którzy chcą wybudować dom lub mają do zrealizowania konkretną usługę remontową o znacznie mniejszym zasięgu. Taki lokalny rynek budowlany jest jednak bardzo ciekawy i posiada odpowiedni potencjał, doceniają go niemal wszystkie firmy gdyż w wielu przypadkach gwarantuje on największą liczbę zleceń.