Kim jest inspektor nadzoru budowlanego?

115Inspektor budowlany pojawia się wszędzie tam, gdzie potrzebny jest ktoś do nadzorowania takiej inwestycji, jednocześnie fachowiec oraz osoba posiadająca odpowiednie predyspozycje do tego, by zrealizować ją w adekwatny do tego sposób. Podstawowym i najważniejszym zadaniem inspektora budowlanego jest czuwać nad realizacją oraz postępem poszczególnych prac budowlanych, jednocześnie wykonanie przez zewnętrzną firmę ich zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Kontroluje i nadzoruje większość prac i zadań związanych z budową domu, uczestniczy w przeprowadzonych próbach czy też odpowiedzialny jest za odebranie gotowego już obiektu budowlanego. Oczywiście inspektor posiada odpowiedniego do tego uprawnienia, jednocześnie wiedzę i doświadczenie, a przy tym ma prawo oczekiwać usunięcia wszelkich wad oraz poprawy faktycznego stanu dotychczas wykonanych robót. Pewnie, iż w przypadku realizowania inwestycji budowlanej, jego wsparcie jest nader przydatne a rola wręcz niedoceniona na każdej płaszczyźnie zadań, jakie realizuje dla swoich potencjalnych klientów.