Podsumowanie ostatnich kilku lat w branży budowlanej

188Jak podsumować ostatnie kilka lat w branży budowlanej? Bardzo optymistycznie a przede wszystkim spojrzeć na nie z dużo większej oraz szerszej perspektywy, nawet poza krajowy pryzmat co niejednokrotnie jest niedoceniane z niewiadomych do tego powodów. Zapewne wiele firm budowlanych chciałoby osiągnąć taki cel, czyli działać na zagranicznych rynkach, niestety udało się to tylko nielicznym a co najważniejsze część z nich zadomowiła się tam na stałe. Oczywiście w tym okresie nasza branża budowlana nie zmagała się z żadnym większym kryzysem, zastój miał miejsce każdego roku w wybranych do tego regionach naszego kraju, choć w dużej jego części nie można było dostrzec działania na pełnych wręcz obrotach. Setki ogromnych inwestycji, zwłaszcza w infrastrukturę drogową i jej modernizację podobnie oscylujące wokół sektora mieszkaniowego oraz rynku nieruchomości korzystnie wpłynęły na całokształt rozwoju branży budowlanej na wielu płaszczyznach. Można więc powiedzieć, że nasza branża budowlana zaliczyła ogromny progres, co do tego nie ma jakichkolwiek wątpliwości.