Rzeczywista ocena sytuacji na rynku budowlanym

166Jaka jest rzeczywista ocena sytuacji na rynku budowlanym? Czy rzeczywiście jest na tyle stabilna, by zachęcić niezdecydowanych od dłuższego czasu do jakiegokolwiek działania, i podjęcia odpowiednich kroków w kierunku zrealizowania inwestycji budowlanych z jakimi zwlekamy z wykonaniem od dłuższego czasu? Oczywiście jak najbardziej choć pewnie znajdą się i tacy, którzy dostrzegą inne problemy jakie zniechęcą ich do podjęcia w tym kierunku jakichkolwiek kroków, jednak zbyt długie przeciąganie planów naraża ich tylko na dodatkowe koszta. Trzeba przyznać, iż obecna stabilizacja na rynku budowlanym jest o tyle jasna i klarowna, że zachęciła nawet potencjalnych inwestorów zagranicznych do wykonania w tym zakresie określonych posunięć. Oznacza to nic innego jak podjęcie jasno sprecyzowanych działań w najbliższym czasie a nawet skorzystania z bumu budowlanego oraz dobrej koniunktury jaka obecnie bez wątpienia ma miejsce. Taka sytuacja na rynku budowlanym utrzymuje się zresztą już od dłuższego czasu, zatem może zaskoczyć niekiedy fakt, iż nie jest ona wykorzystywana w optymalny do tego sposób.