Strukturalizm architektura

strukturalizm architekturaBezsprzecznie jednym z najciekawszych kierunków architektonicznych, które powstały w dwudziestowiecznej Europie jest strukturalizm architektura. Pochodzi on z Holandii i tam też jest najbardziej rozpowszechniony. Strukturalizm architektura zakłada podporządkowanie formy funkcjonalności oraz użyteczności projektowanych budynków. Najważniejsza była praktyczność oraz ciekawe, nowoczesne formy. Do tej pory istnieje jeszcze wiele budynków, które zostały zbudowane zgodnie z strukturalizm architektura i z powodzeniem pełnią one swoje funkcje po dziś dzień. Do najwybitniejszych przedstawicieli strukturalizm architektura możemy zaliczyć takie nazwiska jak: Aldo van Eyck, Piet Blom, Jan van Stigt.